Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej "Leśny" zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://dps-lesny.waw.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Natalia Ciwoniuk, adres poczty elektronicznej natalia.ciwoniuk@dps-lesny.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 723 243 188 lub przez FAX: 22 835 43 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” mieści się w Warszawie, w dzielnicy Bielany, przy ulicy Tułowickiej 3.

DPS "Leśny" posiada pętlę indukcyjną, która znajduje się u pracownika socjalnego w pokoju 120 na drugim piętrze (oddział 2B).

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i większość pomieszczeń w przestrzeni administracyjnej. W budynku jest winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Poniżej zostały szczegółowo opisane dwie trasy: prowadząca do sekretariatu i prowadząca do biur pracowników socjalnych.

1) Trasa do sekretariatu:

Przystankiem położonym najbliżej DPSu jest przystanek autobusowy TUŁOWICKA 02 (linie 181, 303; przystanek na żądanie). Odległość między przystankiem a wejściem głównym do DPSu to około 200 metrów. Z przystanku należy wejść w najbliższą boczną ulicę – ul. Tułowicką.

Po wejściu w ulicę Tułowicką kierować się należy wzdłuż ogrodzenia budynku do wejścia głównego. Na trasie między przystankiem a budynkiem DPSu nie ma potrzeby przekraczania jezdni. Brak zmiany faktury powierzchni na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią.

Następnie kierować się trzeba do furtki wejściowej umiejscowionej po prawej stronie od bramy głównej. Na wysokości furtki i bramy głównej znajdują się rampy krawężnikowe. Brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Przy furtce, na lewej ścianie znajduje się domofon, którym należy zadzwonić do portiera. Po wejściu na teren DPSu, kierować się trzeba do wejścia głównego do budynku, które znajduje się bezpośrednio naprzeciwko furtki wejściowej. Po przekroczeniu automatycznie otwieranych drzwi wejścia głównego należy spojrzeć w lewo, gdzie zawsze przebywa portier, który zapyta o powód wizyty, spisze podstawowe dane odwiedzającego i pokieruje dalej w pożądane miejsce.

Następnie, w celu dostania się do sekretariatu, trzeba za pomocą schodów lub windy udać się na pierwsze piętro. Kolejnym krokiem jest skręcenie w korytarz znajdujący się po lewej stronie.

Idąc korytarzem prowadzącym do sekretariatu mija się po lewej stronie sklepik połączony w bufetem. Naprzeciwko sklepiku znajdują się ławki usytuowane wzdłuż prawej ściany, przez co na tym odcinku korytarz jest węższy i może utrudniać poruszanie się. Sekretariat znajduje się w końcowym odcinku korytarza, po prawej stronie a drzwi prowadzące do niego są oznaczone w czytelny sposób.

2) Trasa do biur pracowników socjalnych

Podobnie jak w przypadku trasy do sekretariatu, trzeba wejść do budynku wejściem głównym i za pomocą schodów lub windy, wjechać na drugie piętro (w windzie wcisnąć przycisk „2”).

Po znalezieniu się na drugim piętrze należy skręcić w prawy korytarz oznaczony jako „Oddział 2B”.

Są dwa biura, w których urzędują pracownicy socjalni, oba są usytuowane po lewej stronie korytarza. Pierwsze biuro (pokój nr 120) znajduje się w połowie korytarza, drugie zaś (pokój nr 114) na jego końcu. Drzwi są oznaczone w czytelny sposób.

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny