Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty Unijne

 

Projekt pt. “Wsparcie dla Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Treść plakatu dotyczącego Projektu “Wsparcie dla Mazowsza”

Ogłoszenie_grant_BK

Informacje uzupełniające

Umowa dekontaminator Grant_20.10.2020

Umowa maseczki, fartuchy, etc

FORMULARZ CENOWY

Opis przedmiotu zamówienia_dekontaminator


Projekt pt Dostawa na rzecz Zamawiającego produktów wykorzystywanych do zwalczania COVID-19, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Zdrowia, w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

ogloszenie_BK

Informacje uzupełniające

FORMULARZ CENOWY

Umowa maseczki, fartuchy, etc


Projekt pt. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 399 920 zł
Wkład własny: 98 000 zł
Wartość dofinansowania: 1 301 920 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:

Dom Pomocy Społecznej “Na Przedwiośniu”
Dom Pomocy Społecznej “Na Bachusa”
Dom Pomocy Społecznej “Leśny”
Dom Pomocy Społecznej “Chemik”

Projekt realizowany jest we współpracy z 5 ośrodkami pomocy społecznej:

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,

Opis projektu

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 50 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 50 osób, które są mieszkańcami Warszawy, są osobami niesamodzielnymi i nie korzystają z usług opiekuńczych.
Główne działania w projekcie:
szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie ścieżki reintegracji,
usługi opiekuńcze dla 35 Uczestników Projektu,
usługi świadczone w 5 mieszkaniach wspomaganych dla 15 Uczestników Projektu.
Rekrutacja Uczestników Projektu: w miarę dostępności miejsc

Trwałość Projektu: Dom Pomocy Społecznej “Leśny”, w ramach trwałości Projektu, kontynuuje prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych do 30 czerwca 2022 roku. Mieszkania przy ul. Klaudyny i ul. Andersena przeznaczone są dla odpowiednio 3 i 2 osób. Osoby te są objęte pomocą mającą na celu podnoszenie kompetencji społecznych, sprawności i samodzielności – potrzebnych do samodzielnej egzystencji w środowisku.

Kontakt z koordynatorem projektu:
Iwona Przybyła,
tel. 22 443 02 68
e-mail: iprzybyla(at)um.warszawa.pl

Więcej informacji dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://wsparcie.um.warszawa.pl/seniorzy

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny