Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Działy DPS

DZIAŁ OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNY 

Zespół terapeutyczno – opiekuńczy wykonuje zadania rehabilitacyjno – opiekuńcze i medyczne oraz indywidualne potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Leśny”. W Domu  tym realizowana jest :

 • opieka pielęgniarska
 • poradnictwo psychologiczne
 • terapia zajęciowa
 • trening relaksacyjny
 • trening ekonomiczny
 • silwoterapia
 • rehabilitacja ( kinezyterapia i fizykoterapia )
 • zajęcia Nordic Walking
 • terapia wspierająca – aktywizująca
 • spacery, wycieczki
 • udział w zajęciach kulturalno oświatowych 
 • zajęcia edukacyjne 
 • zajęcia sportowe
 • choreoterapia

Rehabilitacja medyczna obejmuje szeroki zakres zabiegów  fizykoterapeutycznych jak i ćwiczeń realizowanych wg wskazań lekarza, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Mieszkańca z uwzględnieniem psychicznych i fizycznych możliwości które  wykonywane są pod nadzorem wykwalifikowanego personelu.

Celem Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego jest uspołecznienie i aktywizacja mieszkańców. W planie pracy Działu ważnym elementem jest organizacja imprez okolicznościowych, zarówno o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym. Wśród imprez organizowanych na terenie Domu należy wskazać: świętowanie urodzin mieszkańców, uroczystości o tematyce religijnej, imprezy plenerowe, imprezy sportowe, zabawy muzyczne, imprezy kalendarzowe, pikniki oraz wycieczki.

Biorąc pod uwagę duchowe dobro mieszkańców na terenie Domu Pomocy Społecznej, realizowana jest posługa duchowa. W każdą niedzielę odbywa się msza święta o godz. 10.00.

Zadania działu Opiekuńczo – Terapeutycznego zostały przedstawione w sposób wybiórczy.


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

Do zadań działu administracyjno – gospodarczego należy:

 • Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz organizowanie prawidłowego zabezpieczenia użytkowanych przez jednostki nieruchomości
 •  Dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych, transportowych oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją tych urządzeń
 •  Zajmuje się koordynowaniem pracy kuchni, pralni, kotłowni, ochrony środowiska, zaopatrzenia i transportu, utrzymaniem w dobrym stanie tech. budynku, maszyn.
 • Zabezpieczenie inwentarza całego DPS przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem.
 • Prowadzenie i kontrolowanie w oparciu o własne siły i środki, drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji budynków, maszyn i urządzeń, dozorowanie Domu oraz racjonalnego wykorzystywania środków rzeczowych i finansowych,
 • Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie z przepisami i normami BHP
 • Udział w komisjach odbioru robót częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji,
 • Nadzorowanie działalności z zakresu prania, suszenia, szycia i naprawy bielizny, prasowania pościeli, odzieży mieszkańców oraz odzieży ochronnej i roboczej personelu DPS.
 • Nadzór nad obsługą urządzeń grzewczych , agregatu prądotwórczego, oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym zapewniającym długotrwałą ich eksploatację.

Zadania działu Administracyjno-Gospodarczego  zostały przedstawione  w sposób wybiórczy.


DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Dział finansowo-księgowy odpowiada za rozliczenia finansowo-księgowe DPS-u.  Do zakresu działań działu należy:

 • prowadzenie księgowości w ujęciu syntetycznym i analitycznym;
 • egzekwowanie należności wynikających z rozliczeń za usługi;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • dekretowanie dowodów księgowych;
 • prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym;
 • naliczanie amortyzacji środków trwałych;
 • analiza ksiąg rozrachunkowych;
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych;
 • naliczanie i wypłata wynagrodzeń;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, podatkowych z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Zadania działu Finansowo – Księgowego zostały przedstawione w sposób wybiórczy.

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny