Praca

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” poszukuje pracowników na poniższe stanowiska:

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Od idealnego kandydata oczekujemy:
1. wykształcenia wyższego kierunkowego/prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
2. zdolności organizacyjnych;
3. umiejętności pracy w zespole;
4. doświadczenia w pracy w obszarze psychiatrii oraz umiejętności nawiązywania kontaktu z osobami przewlekle psychicznie chorymi,
5. wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych.
Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in. :

Prawidłowa opieka nad mieszkańcami w zakresie fachowej opieki pielęgniarskiej oraz inne czynności pielęgnacyjno- opiekuńcze wobec mieszkańców DPS „Leśny”.

Informacje dodatkowe:
1. wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych,
2. rodzaj zatrudnienia- umowa o pracę na czas zastępstwa, (z możliwością przedłużenia umowy na czas określony)
3. wymiar etatu- pełen etat,
4. praca w równoważnym systemie czasu pracy (w godzinach 7.00-19.00, 19.00-7.00, 7.00-15.00),
5. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 800,00 złotych brutto, dodatek stażowy w przypadku osób posiadających udokumentowany świadectwem staż pracy, dodatek motywacyjny uzależniony od wyników pracy;

 

Pomoc kuchenna

Od idealnego kandydata oczekujemy:
1. umiejętności pracy w zespole,
2. wykształcenia podstawowego lub zasadniczego zawodowego umożliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku pomocy kuchennej.

Do obowiązków pracownika należeć będzie:
1. wykonywanie obowiązków związanych z pracami pomocniczymi przy przygotowywaniu posiłków ,
2. odpowiedzialność za jakość i smak posiłków oraz ich zgodność z recepturą podaną przez dietetyka.

Informacje dodatkowe:
1. wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych,
2. rodzaj zatrudnienia- umowa o pracę na czas zastępstwa,
3. praca w równoważnym systemie czasu pracy (w godzinach 7.00-19.00, 7.00-15.00),
4. udokumentowane (certyfikat/zaświadczenie) odbycie szkolenia w zakresie systemu HACCP,
5. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 100,00 złotych brutto, dodatek stażowy w przypadku osób posiadających udokumentowany świadectwem staż pracy, dodatek motywacyjny uzależniony od wyników pracy.
6. wymiar etatu- pełen etat,

 

Opiekun

Od idealnego kandydata oczekujemy:
1. wykształcenie wyższe lub średnie o profilu ogólnym/dyplom w zawodzie opiekun medyczny/dyplom w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej;
2. zdolności organizacyjnych;
3. umiejętności pracy w zespole;
4. umiejętności nawiązywania kontaktu z osobami przewlekle psychicznie chorymi;
5. wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych.
Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in. :
Wykonywanie czynności pielęgnacyjno- opiekuńczych wobec mieszkańców DPS „Leśny”.
Informacje dodatkowe:

1. rodzaj zatrudnienia- umowa o pracę na czas określony lub na czas zastępstwa;
2. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 400,00 zł brutto, dodatek stażowy w przypadku osób posiadających udokumentowany świadectwem staż pracy, dodatek motywacyjny uzależniony od wyników pracy.
3. wymiar etatu- pełen etat;

 

Starszy inspektor ds. finansowo-księgowych

Od idealnego kandydata oczekujemy:
1. Wykształcenie wyższe lub średnie,
2. Minimum 4 lata stażu pracy
3. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz dobra znajomość Excel, World.
4. Mile widziana znajomość programu Płatnik, WF-Gang, FK Arisco.
5. Mile widziana znajomość aktów prawnych z zakresu rachunkowości, finansów publicznych oraz prawa pracy.
Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie m.in. :
1. Naliczanie płac brutto, netto pracowników Domu,
2. Rozliczenia z ZUS-em
3. Planowanie i monitorowanie płynności finansowej,
4. Rozliczanie umów cywilno-prawnych
5. Archiwizacja dokumentów księgowych
Informacje dodatkowe:
1. rodzaj zatrudnienia- umowa o pracę na czas zastępstwa z możliwością przedłużenia na czas określony,
2. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 900,00 zł brutto, dodatek stażowy w przypadku osób posiadających udokumentowany świadectwem staż pracy, dodatek motywacyjny uzależniony od efektów pracy,
3. wymiar etatu- pełen etat
4. praca w godzinach 7.30-15.30

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV na adres mailowy: magdalena.janczuk@dps-lesny.waw.pl lub kontakt pod nr telefonu 22 834 20 17 wew. 132