Praca

Dom Pomocy Społecznej „Leśny” poszukuje pracowników na poniższe stanowiska:

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Od idealnego kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego/prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
 • zdolności organizacyjnych;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • doświadczenia w pracy w obszarze psychiatrii oraz umiejętności nawiązywania kontaktu z osobami przewlekle psychicznie chorymi;
 • wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych.

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in. :

prawidłowa opieka nad mieszkańcami w zakresie fachowej opieki pielęgniarskiej oraz inne czynności pielęgnacyjno- opiekuńcze wobec mieszkańców DPS „Leśny”

Informacje dodatkowe:

 • wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych,

 • rodzaj zatrudnienia- umowa o pracę na czas określony,

 • wymiar etatu- pełen etat,

 • praca w równoważnym systemie czasu pracy/ pełnienie dyżurów nocnych,


OPIEKUN:

Od idealnego kandydata oczekujemy:

· wykształcenie średnie – dyplom w zawodzie opiekun medyczny umożliwiający wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych m.in takich jak:

1) pomaganie mieszkańcowi w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza rożnymi drogami (doustnie, przez skórę i na błony śluzowe), a w przypadku mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie przyjąć leku, również podanie go bezpośrednio do ust lub na skórę, bez naruszania powłok skórnych;

2) karmienie mieszkańca drogą doustną oraz dojelitową – przez zgłębnik lub gastrostomię;

3) utrzymywanie higieny i pielęgnowanie skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii oraz wykonywanie wymiany worka stomijnego w przypadku stomii wydalniczej;

4) wymiana cewnika zewnętrznego i worka na mocz oraz prowadzenie dobowej zbiórki moczu;

5) wykorzystywanie glukometru celem oznaczenia stężenia glukozy we krwi mieszkańca oraz dokumentowanie dokonania pomiaru.

Ponadto od idealnego kandydata oczekujemy:

·zdolności organizacyjnych;

·umiejętności pracy w zespole;

·umiejętności nawiązywania kontaktu z osobami przewlekle psychicznie chorymi;

·wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych.

Informacje dodatkowe:

·rodzaj zatrudnienia- umowa o pracę na czas określony;

·wymiar etatu- pełen etat;

·planowana data rozpoczęcia zatrudnienia- jak najszybciej.


PRACOWNIK SOCJALNY

Od idealnego kandydata oczekujemy:

– wykształcenie: średnie + dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub wyższe -kierunek/specjalność: praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków – pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanego w szkołach wyższych.

– wymiar etatu – pełen etat;

– planowana data rozpoczęcia zatrudnienia – jak najszybciej


Do obowiązków należeć będzie m.in.:

 1. odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z zabezpieczeniem potrzeb materialnych i życiowych mieszkańców DPS Leśny, w ramach posiadanych możliwości materialnych, finansowych i organizacyjnych.
 2. sprawowanie opieki nad mieszkańcami DPS Leśny w zakresie załatwiania spraw życiowych, w urzędach i podczas wycieczek.
 3. prowadzenie akt osobowych mieszkańców oraz wszystkich spraw administracyjnych związanych z ich pobytem w Domu.
 4. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz protokołów zmiany/uchylenia decyzji o odpłatności za pobyt na terenie placówki oraz w środowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. naliczanie odpłatności za pobyt w DPS „Leśny”.