Punkt Biblioteczny

Punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej ” Leśny”

 

Punkt Biblioteczny działa od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00- 15:00.

Punkt Biblioteczny zapewnia Czytelnikom (Mieszkańcom lub ich opiekunom) dostęp do książek.

W przypadku gdy stan zdrowia Mieszkańca uniemożliwia mu samodzielne korzystanie z zasobów Punktu Bibliotecznego, Mieszkaniec może korzystać z pomocy Opiekuna, który w jego imieniu i na jego rzecz wypożycza pozycje z Punktu Bibliotecznego.

W zbiorach Punktu znajdują się różnego rodzaju książki o tematyce: przygodowej, miłosnej, kryminalnej, historycznej, religijnej,  fantastyczno-naukowej, technicznej, bajki, lektury szkolne i powieści.

 

Na podstawie
§ 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych
w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1291).