Wolontariat

W Domu Pomocy Społecznej „Leśny” funkcjonuje wolontariat, w którym aktywnie działają studenci (m.in. psychologii, terapii zajęciowej) oraz osoby starsze. Wolontariusze towarzyszą naszym Mieszkańcom w codziennym życiu, zajmują ich rozmową, organizują czas wolny, aktywnie włączają się w życie społeczności DPS-u.

Nasz DPS  jest jedynym domem o profilu psychiatrycznym, działającym na terenie m. st. Warszawy. Usytuowany jest na terenie Dzielnicy Bielany – Młociny. Dom składa się z pięciu oddziałów mieszkalnych, w tym dwa damskie i trzy męskie oraz dwóch mieszkań wspomaganych. Łącznie DPS „Leśny: zamieszkuje 200 osób.

Zakres pracy wolontariusza

 • rozmowy indywidualne z mieszkańcem
 • możliwość organizowania i przeprowadzania zajęć grupowych dla mieszkańców
 • pomoc przy organizacji i przebiegu wydarzeń, spotkań okolicznościowych dla mieszkańców

Czego możesz się nauczyć?

 • budowania kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w tym, m.in. trzymania granic osobistych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych),
 • pisania opinii psychologicznych (np. do sądu, prokuratury),
 • przeprowadzania wywiadu psychologicznego,
 • współpracy z personelem medycznym, opiekuńczo-terapeutycznym, psychologiem, pracownikami socjalnymi
 • tworzenia dokumentacji, przygotowywania indywidualnych planów terapeutycznych,
 • wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii
 • pracy z grupą mieszkańców podczas zajęć czy wydarzeń okolicznościowych

Co zapewniamy?

 • indywidualną pomoc i wsparcie ze strony psychologów oraz pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego
 • poznanie pracy psychologów w ośrodku o profilu psychiatrycznym
 • szkolenia grupowe oraz przygotowawcze szkolenie BHP
 • zaświadczenie i rekomendacje dla wolontariuszy,
 • perspektywicznie – możliwość zatrudnienia na różnych stanowiskach (np. opiekuna, terapeuty zajęciowego).

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego z podanymi niżej osobami:

Informacje prawne przydatne każdemu, kto chce zaangażować się w pomoc jako wolontariusz:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf