26.07.2016 Modernizacji instalacji sanitarnych C.O.,Z.W.,C.W.U,C.T.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ podpis

Specyfikacja techniczna wykonania

Dokumentacja sterowania kotłów elektryczna

Dokumentacja – kotłownia gazowa

Dokumentacja – instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Dokumentacja woda bytowa ( z.w. i c.w.u.) inst. hydrantowa

Aktualizacja 02.08.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załączniki

Aktualizacja 08.09.2016

Informacja o wyniku postępowania