Kontakt


Dom Pomocy Społecznej “Leśny”

 Ul. Tułowicka 3

01-974 Warszawa

Nip : 118-01-33-104

Regon : 000296644


e-mail : sekretariat@dps-lesny.waw.pl

Telefon sekretariat :         (22) 834 20 17

                                                      (22) 834 37 72

                                                      (22) 834 37 74

FAX :                                          (22) 835 43 86


Dyrektor
Maria Wysocka
tel. 228354386 wew. 135, kom. 608 297 791

Główny Księgowy
Jadwiga Malinowska
tel. 228342017 wew.142, kom. 723 244 629

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego
Anna Frydrych
tel. 228342017 wew.138, kom. 506 878 370

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Piotr Kryszczuk
tel. 228342017 wew. 141, kom. 602 517 707

Zastępca Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego
Ewa Jóźwiak
tel. 228342017 wew.139, kom. 723 244 621

Kierownik Zespołu Pielęgniarek
Barbara Duszczyk
tel. 228342017 wew.122, kom. 506 878 357

Dział Finansowo-Księgowy
tel. 228342017 wew. 131,134,137

Pracownicy na samodzielnych stanowiskach ds. kadr
tel. 228342017 wew. 132

Inspektor ochrony danych osobowych
tel.228342017 wew. 128

Informatyk
tel. 228342017 wew. 258; kom. 723 244 622

Pracownicy socjalni:
Sylwia Biernacka        tel. 228342017 wew. 112; kom. 723 244 626
Katarzyna Przyżycka  tel. 228342017 wew. 112; kom. 723 244 626
Izabela Nakoneczna   tel. 228342017 wew. 119; kom. 506 878 337
Marta Karolkiewicz    tel. 228342017 wew. 119; kom. 506 878 337