Kontakt


Dom Pomocy Społecznej “Leśny”

 Ul. Tułowicka 3

01-974 Warszawa

Nip : 118-01-33-104

Regon : 000296644


e-mail : sekretariat@dps-lesny.waw.pl

Telefon sekretariat :         (22) 834 20 17

                                                      (22) 834 37 72

                                                      (22) 834 37 74

FAX :                                          (22) 835 43 86


Dyrektor
Maria Wysocka
tel. 228354386 wew. 135, kom. 608 297 791

Główny Księgowy
Jadwiga Malinowska
tel. 228342017 wew.142, kom. 723 244 629

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego
Anna Frydrych
tel. 228342017 wew.138, kom. 506 878 370

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Ewa Jóźwiak
tel. 228342017 wew. 141, kom. 723 244 621

Inspektor ds. Administracyjnych
Andrzej Obrębalski
tel. 228342017 wew.139

Kierownik Zespołu Pielęgniarek
Barbara Duszczyk
tel. 228342017 wew.122, kom. 506 878 357

Dział Finansowo-Księgowy
tel. 228342017 wew. 131,134,137

Pracownicy na samodzielnych stanowiskach ds. kadr
tel. 228342017 wew. 132

Inspektor ds. Zamówień Publicznych
Magdalena Jańczuk
tel.228342017 wew. 139

Pracownicy socjalni:
Sylwia Biernacka        tel. 228342017 wew. 112; kom. 723 244 626
Katarzyna Przyżycka  tel. 228342017 wew. 112; kom. 723 244 626
Maja Żyła   tel. 228342017 wew. 119; kom. 506 878 337