Kontakt


Dom Pomocy Społecznej “Leśny”

 Ul. Tułowicka 3

01-974 Warszawa

Nip : 118-01-33-104

Regon : 000296644


e-mail : sekretariat@dps-lesny.waw.pl

Telefon centrala :               (22) 834 20 17

                                               (22) 834 37 72

                                               (22) 834 37 74

Telefon sekretariat/fax :   (22) 835 43 86


Maria Wysocka
Dyrektor
(22) 834 37 72 wew. 135

Jadwiga Malinowska
Główny Księgowy
(22)  834 37 74 wew.  142

Izabella Grzelak – Starszy inspektor ds.finansowo księgowych
Marta Krusińska
– Starszy inspektor ds.finansowo księgowych
(22)  834 37 74 wew.  131

Marzenna Kieszkowska– Starszy inspektor ds.finansowo księgowych

(22) 834 37 74 wew. 137

Agata Kamińska
Starszy Inspektor ds.kadr
(22)  834 37 74 wew.  132

Magdalena Jańczuk
Starszy Inspektor ochrony danych osobowych
(22) 834 37 74 wew. 132

Izabela Nakoneczna
Inspektor ds. kancelaryjnych
(22) 834 37 72 wew. 140

Anna Frydrych
Kierownik Działu Opiekuńczo -€“ Terapeutycznego
(22) 834 37 72 wew. 138

Barbara Duszczyk
Kierownik Zespołu Pielęgniarek
(22) 834 37 72 wew. 122

Piotr Kryszczuk
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego
(22) 834 20 17 wew. 141

Ewa Jóźwiak
Zastępca Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego
(22) 834 20 17 wew. 141

Emilia Kowalczewska – Starszy inspektor ds.finansowo księgowych

Edyta Szlifarska – Inspektor ds.admininstracyjnych

(22) 834 20 17 wew. 134

Pracownicy socjalni:

TELEFON : (22) 834 20 17

Jakub Nowicki- wew. 118

Wioleta Muzal – wew.118

Katarzyna Przyżycka – wew. 112

Sylwia Biernacka – wew. 112