Zamówienia publiczne

02.02.2021 Dostawa gazu ziemnego do Domu Pomocy Społecznej „Leśny”

29.12.2020 Dostawy mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

16.10.2020 Dostawy środków czystości i artykułów podobnych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

14.10.2020 Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

17.07.2020 Dostawy mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

30.06.2020 Dostawy świeżych warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

09.03.2020 Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

05.03.2020 Dostawy mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

18.02.2020 Dostawa gazu ziemnego do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

29.11.2019 Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej “Leśny”

18.10.2019 Dostawa świeżych warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

08.04.2019 Dostawy mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

11.03.2019 Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

08.03.2019 Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

07.03.2019 Dostawy mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

25.02.2019 Dostawy środków czystości i artykułów podobnych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

10.12.2018 Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

30.11.2018 Dostawy świeżych warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

22.11.2018 Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

03.09.2018 Remont pomieszczeń na oddziale 2B oraz łazienki na oddziale 4B w budynku przy ul. Tułowickiej.

24.08.2018 Grupowe ubezpieczenie pracowników Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

08.03.2018 Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

08.03.2018 Dostawa mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

08.02.2018 Dostawa środków czystości i artykułów podobnych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

05.12.2017 Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

19.10.2017 Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji instalacji: elektrycznej i niskoprądowych oraz robót budowlanych związanych z malowaniem pomieszczeń w starej części budynku przy ul. Tułowickiej

29.09.2017 Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji instalacji: elektrycznej i niskoprądowych oraz robót budowlanych związanych z malowaniem pomieszczeń w starej części budynku przy ul. Tułowickiej

15.09.2017 Roboty związane z wykonaniem modernizacji istniejącej drogi w celu dostosowania jej do wymogów drogi pożarowej przy ul. Tułowickiej.

11.09.2017 Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji instalacji: elektrycznej i niskoprądowych oraz robót budowlanych związanych z malowaniem pomieszczeń w starej części budynku przy ul. Tułowickiej

11.04.2017 Dostawa świeżych owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej “Leśny”

10.03.2017 Dostawa mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

07.03.2017 Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

03.02.2017 Dostawa środków czystości i artykułów podobnych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

26.07.2016 Modernizacja instalacji sanitarnych C.O.,Z.W.,C.W.U.,C.T.

21.04.2016 Dostawa mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej “Leśny”. Postępowanie ponowione.

11.04.2016 Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej “Leśny”

25.03.2016 Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Leśny

16.03.2016 Dostawa mleka i przetworów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej Leśny

09.03.2016 Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej “Leśny”

25.02.2016 Dostawa środków czystości i artykułów podobnych do Domu Pomocy Społecznej “Leśny”