18.02.2020 Dostawa gazu ziemnego do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ skan

SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Aktualizacja 25.02.2020

ODPOWIEDŻ NA PYTANIA 25022020

SIWZ zmodyfikowana 25 lutego 2020 r.25022020

strona SIWZ 25022020

zał. nr 3 do SIWZ zmodyfikowany 25022020

Aktualizacja 26.02.2020

Ogłoszenie o przetargu

odpowiedż na pytanie z dnia 26.02.2020

załączninik nr 3 do SIWZ modyfikacja 26.02.2020

Aktualizacja 02.03.2020

Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja 12.03.2020

informacja o wyborze oferty gaz 12.03.2020