08.03.2019 Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ podpis

SIWZ

ZAŁ. NR 5 do SIWZ

Aktualizacja 14.03.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert 14.03.2019

Aktualizacja 21.03.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi zamawiającego na pytania 21.03.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ podpis 21.03.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ 21.03.2019

Aktualizacja 29.03.2019

Informacja z otwarcia ofert art. spożywcze 29.03.2019

Aktualizacja 26.04.2019

Informacja o wyborze oferty 26.04.2019