25.02.2019 Dostawy środków czystości i artykułów podobnych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”.

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ 25.02.2019

SIWZ skan 25.02.2019

załacznik nr 3 do SIWZ 25.02.2019

Aktualizacja 04.03.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź zamawiającego na pytanie 04.03.2019

Informacja o zmianie terminu składania ofert 04.03.2019

Aktualizacja 06.03.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert 06.03.2019

Aktualizacja 07.03.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi zamawiającego na pytania 07.03.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ 07.03.2019

Aktualizacja 08.03.2019

Odpowiedź na pytania 08.03.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ 08.03.2019

Aktualizacja 11.03.2019

Odpowiedź na pytania 11.03.2019

Zmodyfikowany załącznik 3 SIWZ 11.03.2019

Zmodyfikowany załacznik nr 3 do SIWZ 11.03.2019

Aktualizacja 14.03.2019

Informacja z otwarcia ofert 14.03.2019

Aktualizacja 12.04.2019

Informacja o wyborze oferty 12.04.2019