Praktyki

Zapraszamy do kontaktu osoby, które są zainteresowane rozpoczęciem praktyk w naszym Domu. Oferta praktyk w DPS „Leśny” skierowana jest do studentów psychologii (3-5 rok studiów), zainteresowanych pracą z osobami przewlekle psychicznie chorymi. Aktualnie mamy miejsca dla 4 osób.

Długość trwania praktyk to min. 3 miesiące w wymiarze min. 4 godzin w tygodniu
(spotkania 2/3 razy w tygodniu po 2 do 4 godzin). Praktyki można odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

Podczas praktyk nauczysz się budowania kontaktu z pacjentem psychiatrycznym, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz trzymania granic. Będziesz miał szansę napisać opinię psychologiczną, poprzedzoną przeprowadzeniem wywiadu psychologicznego oraz w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii. Swoje praktyki będziesz odbywał pod opieką psychologa i we współpracy z personelem oddziałów Opiekuńczo-Terapeutycznych oraz pracownikami socjalnymi.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego z podanymi niżej osobami:

Przemysław Mientkiewicz – psycholog
(mail: przemysław.mientkiewicz@dps-lesny.waw.pl; tel. 723 243 188)

Antonina Cieślińska – psycholog
(mail: antonina.cieslinska@dps-lesny.waw.pl; tel. 723 241 601)