08.02.2018 Dostawy środków czystości i artykułów podobnych do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśny”

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

SIWZ Podpis

Załącznik nr 3 do SIWZ część nr 1

Załącznik nr 3 do SIWZ część nr 2

Aktualizacja 12.02.2018

Odpowiedź nr 1 Zamawiającego do Wykonawców 1202108

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ częśc nr 2 PO MODYFIKACJI

Aktualizacja 13.02.2018

Odpowiedzi nr 2 Zamawiającego do Wykonawców 13.02.2018

Załącznik nr 3 do SIWZ część nr 1 PO MODYFIKACJI 13.02.2018

Załącznik nr 3 do SIWZ część nr 2 PO MODYFIKACJI 13.02.2018

Aktualizacja 15.02.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi nr 3 Zamawiającego do Wykonawców 15.02.2018

Aktualizacja 19.02.2018

Informacja z otwarcia ofert 19.02.2018

Aktualizacja 05.03.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1 05.03.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2 05.03.2018