19.10.2017 Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji instalacji: elektrycznej i niskoprądowych oraz robót budowlanych związanych z malowaniem pomieszczeń w starej części budynku przy ul. Tułowickiej

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

SIWZ podpis

Dokumentacja projektowa

Aktualizacja 25.10.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź nr 1 Zamawiającego do Wykonawców z dnia 25 10 2017

Aktualizacja 06.11.2017

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06 11 2017

Aktualizacja 15.12.2017

Informacja o wyborze oferty 15 12 2017