29.09.2017 Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji instalacji: elektrycznej i niskoprądowych oraz robót budowlanych związanych z malowaniem pomieszczeń w starej części budynku przy ul. Tułowickiej

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

SIWZ podpis

Dokumentacja projektowa

Aktualizacja 03.10.2017

Odpowiedź nr 1 Zamawiającego do Wykonawców z dnia 03 10 2017

Aktualizacja 16.10.2017

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16 10 2017

Aktualizacja 18.10.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18 10 2017