Informacja dotycząca odwiedzin w DPS

Informacja dotycząca odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej “Leśny”

Przypominamy, że w DPS „Leśny” jest możliwość odwiedzin Mieszkańców.

Odwiedziny są możliwe przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz w zależności od sytuacji epidemicznej.

W celu ustalenia szczegółów, terminu i formy odwiedzin prosimy o kontakt telefoniczny
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30 z Kierownikami poszczególnych Oddziałów.

Pracownicy udzielą szczegółowych informacji o zasadach i warunkach odwiedzin.

Osoby zdrowe (bez objawów infekcji) odwiedzające Mieszkańców Domu, zobowiązane są do:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Placówki,

– okazania zaświadczenia certyfikatu dotyczącego szczepienia przeciwko COVID- 19

    ( min. 2 tygodnie po przyjęciu II dawki),

– poddania się pomiarowi temperatury u Pracownika Ochrony przy Portierni.

Osoby odwiedzające wraz z Mieszkańcem przebywają tylko i wyłącznie w miejscu wyznaczonym do odwiedzin

tj. na powietrzu – ławki znajdujące się w pobliżu wejścia głównego.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, istnieje możliwość odwiedzin w specjalnie do tego przeznaczonym namiocie.

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną, możliwość odwiedzania Mieszkańców może zostać czasowo ograniczona lub wstrzymana.

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość komunikowania się z Mieszkańcami telefonicznie lub poprzez komunikatory elektroniczne np. Skype, WhatsApp.

Odwiedziny osób leżących i osób ciężko chorych w budynku – odbywają się za zgodą Dyrektora i na zasadach indywidualnie ustalonych z odwiedzającymi.

Informacja dotycząca odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej Leśny