Miasto stołeczne Warszawa, prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Leśny”, współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 82 624,00 zł