Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Fundacji Aktywizacja bez Granic. Celem działania Fundacji jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa warunków pracy i jakości życia osób niepełnosprawnych. Wspieranie działań sprzyjających rozwojowi gospodarczemu z wykorzystaniem nowych technologii oraz rozwoju innowacyjnych miejsc pracy poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-badawczej, opiniotwórczej i doradczej bez ograniczeń społecznych i terytorialnych.

 

Strona główna