„Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku”

DPS “Leśny” jest realizatorem projektu unijnego „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku”. W ramach mieszkań wspomaganych prowadzimy dwa mieszkania:

1. dla 3 kobiet przy ul.Klaudyny

2. dla 2 mężczyzn przy ul. Andersena

Projekt pn. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Więcej informacji w załączonym linku 

https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/FfQoDJ9TLCGyEjn