Oferta praktyk

Zapraszamy do kontaktu osoby, które są zainteresowane rozpoczęciem praktyk w naszym Domu.

Oferta praktyk w DPS „Leśny” skierowana jest do:

  • studentów psychologii (3-5 rok studiów), zainteresowanych pracą z osobami przewlekle psychicznie chorymi (4 miejsca)

Podczas praktyk nauczysz się budowania kontaktu z pacjentem psychiatrycznym, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz trzymania granic. Będziesz miał szansę napisać opinię psychologiczną, poprzedzoną przeprowadzeniem wywiadu psychologicznego oraz w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii. Swoje praktyki będziesz odbywał pod opieką psychologa i we współpracy z personelem oddziałów Opiekuńczo-Terapeutycznych oraz pracownikami socjalnymi.

  • studentów kierunków z obszaru pracy socjalnej (4 miejsca)

Podczas praktyk nauczysz się przeprowadzania wywiadu, obserwacji oraz tworzenia odpowiedniej dokumentacji. Zdobędziesz wiedzę na temat: diagnozowania, oceny problemu, tworzenia planu pomocowego, stosowania procedur interwencyjnych, sposobów zbierania informacji o potrzebach
społeczności lokalnej oraz prowadzenia dokumentacji socjalnej

Długość trwania praktyk to min. 3 miesiące w wymiarze min. 4 godzin w tygodniu
(spotkania 2/3 razy w tygodniu po 2 do 4 godzin). Praktyki można odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.

W sprawie praktyk proszę kontaktować się z podanymi osobami:

PSYCHOLOG

PRACOWNIK SOCJALNY