Zatrudnimy opiekuna do pracy

Od idealnego kandydata oczekujemy:

  • minimum wykształcenie średnie o profilu ogólnym/dyplom w zawodzie opiekun medyczny/dyplom w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej;
  • zdolności organizacyjnych;
  • umiejętności pracy w zespole;
  • umiejętności nawiązywania kontaktu z osobami przewlekle psychicznie chorymi;
  • wymagana książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych.

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in. :

wykonywanie  czynności pielęgnacyjno- opiekuńczych wobec mieszkańców DPS „Leśny”.

Informacje dodatkowe:

  • rodzaj zatrudnienia- umowa o pracę na czas określony/w zastępstwie;
  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 000,00 zł brutto + dodatek stażowy dla osób posiadających udokumentowany świadectwem pracy staż powyżej 5 lat + ew. dodatek motywacyjny uzależniony od wyników pracy;
  • wymiar etatu- pełen etat;
  • planowana data rozpoczęcia zatrudnienia- jak najszybciej.

 

CV prosimy przesyłać na adres jakub.nowicki@dps-lesny.waw.pl